صابون خرزهره

48,000 تومان

خرزهره نوعی گیاه سمی است که استفاده آن باید بر اساس اصول خاصی باشد. اما صابون خرزهره چطور؟ این صابون چه فوایدی دارد؟ با ما همراه باشید. صابونچی