صابون فلفل سفید

86,000 تومان

حتما با فلفل سفید آشنایی دارید! چه بسا که در غذاهایتان هم از آن استفاده کرده اید. اما آیا با خواص آن آشنایی دارید؟ می دانید صابون فلفل سفید چه خواصی دارد؟