صابون مر (مکی)

128,000 تومان

آیا تا بحال اسم گیاه مر (مکی) را شنیده اید؟ دوست دارید بدانید که چگونه گیاهی است؟ صابون تهیه شده از این گیاه برای پوست چه فوایدی دارد؟ صابونچی