صابون کافور

46,800 تومان

آیا میدانید کافور خوراکی میباشد و میتوان آن را در غذا ریخت و استفاده کرد؟ همچنین از آن لوازم بهداشتی از جمله، صابون کافور نیز تولید میشود؟